För vem är psykodynamisk psykoterapi bra?  

Psykodynamisk psykoterapi är bra för Dig som  t ex önskar förändra Ditt sätt att hantera relationer eller Din bild av Dig själv. Det avgörande är att Du själv har en önskan att förstå Dig själv bättre och en önskan om förändring. Liksom i alla psykoterapiformer behöver Du vara beredd att ta en aktiv del i det psykoterapeutiska arbetet, vilket i psykodynamisk psykoterapi innebär att berätta om Dig själv, Dina känslor och Dina relationer så öppet det går.

Nästan alla kan ha nytta av en psykodynamisk psykoterapi, men hur lång terapin behöver vara beror på vem personen är och vilka svårigheter man önskar övervinna.

Hur kan psykoterapi hjälpa Dig?

Psykodynamisk psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal med en legitimerad psykoterapeut, allt från bara ett par samtal till ett eller två samtal varje vecka under en längre tid.

Genom sina mänskliga erfarenheter och med sin teoretiska förankring kan psykoterapeuten hjälpa Dig att:

  • förstå hur Dina svårigheter kan hänga ihop med Din nuvarande livssituation eller tidigare händelser i livet och
  • därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter och lösa konflikter. 

I arbetet med att hjälpa Dig att utforska Dina känslor, behov, motiv och relationer kommer en psykodynamisk psykoterapi att delvis handla om att förstå Din livshistoria. Huvuddelen av tiden ägnas dock åt att arbeta med känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i Ditt liv idag.

Psykodynamisk psykoterapi är utformad utifrån den unika individ som söker behandling snarare än att följa i förväg uppställda mallar.

Navet i behandlingsprocessen är relationen mellan Dig och terapeuten här och nu. Psykoterapi är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är Du som är huvudpersonen.

Hur går det till? 

Första samtalet börjar med att Du får beskriva Din aktuella situation, Din bakgrund och vad Du vill komma tillrätta med. Du får också tillfälle till att bilda Dig en uppfattning om Du tror att samarbetet mellan oss kan fungera bra.

Vi kommer sedan överens om hur vår kontakt ska se ut vad gäller tider för samtalen, arvode och tidsperspektiv.

För Dig som inte bor i Stockholm erbjuder jag även terapi online via Skype!

Välkommen att kontakta mig!

Psykoterapi i city