Vanja Forsberg, socionom, legitimerad psykoterapeut 

Jag har psykoterapeutexamen med psykodynamisk inriktning från S:t Lukas utbildningsinstitut och arbetar med psykoterapi och parsamtal på min mottagning i Gamla stan Stockholm eller online via Signal eller Zoom. 

Jag tar emot ungdomar och vuxna för

  • korttidsterapi (ca 12 ggr)
  • kortare kristerapi
  • längre psykoterapi
  • parsamtal
  • social rådgivning, t ex i familjerättsliga frågor såsom vårdnads- och umgängestvister m.m.

 Jag har lång erfarenhet av arbete med människor i olika åldrar och svårigheter.

Välkommen att kontakta mig!

Psykoterapi Stockholm: Vanja Forsberg är en professionell psykoterapeut som erbjuder psykoterapi i Stockholm och via Skype.