Psykoterapi eller parsamtal - Övervinn svårigheter!

Välkommen!

Om Du känner Dig bekymrad, psykiskt pressad eller villrådig i din livssituation kan det hjälpa att gå i psykoterapi eller i parsamtal. Det kan vara problematiska situationer eller svårigheter Du inte ser en väg ut ur som Du tillsammans med terapeuten bearbetar till något som är lättare att hantera.

Det kan handla om relationsproblem, nedstämdhet, stress och oro, bristande självkänsla/självförtroende eller bara en önskan att förändra något i livet. Det kan också handla om ensamhet, separation eller skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet.

I samband med livskriser, plötsliga förluster eller livsförändringar är psykoterapi också en väg.

Orsakerna till att behöva psykoterapi eller parsamtal varierar, men oavsett vad Du har för anledning så kan psykoterapeutiska samtal hjälpa dig att må bättre.

Många upplever en förbättring redan redan efter ett fåtal samtal.

 Några exempel på vad psykoterapi kan leda fram till:

  • Du kan öka din självkännedom så att Du kan lösa Dina livsproblem på ett friare sätt
  • Du kan komma i kontakt med Dina känslor, förstå och acceptera dem
  • Du kan leva Ditt liv utifrån Dina värderingar
  • Du kan släppa föreställningar som Du håller fast vid trots att de begränsar Ditt liv
  • Du kan acceptera begränsningar och brister som tillhör Ditt liv
  • Du kan känna Dig som en vanlig människa i gemenskap med andra

Läs här mer om hur psykoterapi kan hjälpa Dig och hur det går till! 

  • Med psykoterapi i rätt riktning!
Psykoterapi Stockholm: Vanja Forsberg är en professionell psykoterapeut som erbjuder psykoterapi i Stockholm och via Skype.

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med psykoterapi och parsamtal i Stockholm samt även online via Signal eller Zoom.

Jag bedriver psykoterapi med huvudsakligen psykodynamisk inriktning, men använder också kognitiva metoder, s k KBT-tekniker.

Min mottagning för terapi finns centralt på Stortorget 3 i Gamla stan.

Mer om mig finns att läsa här.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi utformas utifrån den unika individ som söker behandling snarare än att följa i förväg uppställda mallar. Hur lång terapin behöver vara beror på vem personen är och vilka svårigheter man önskar övervinna.

Läs mer om psykodynamisk terapi

Kristerapi

En kris är en förlust eller en sorg, där något förändras i ens liv. ibland kan kan man behöva psykoterapeutisk hjälp att förstå och bearbeta det som hänt. Kristerapi är vanligen kortvarig med upp till tio behandlingstillfällen. Att ta sig vidare ur en kris blir ofta en väg till personlig utveckling.

Läs mer om kristerapi

Onlineterapi

För Dig som har svårt att komma till vår lokal i Gamla Stan kan onlineterapi vara ett alternativ.

Läs mer om onlineterapi

Psykosocial rådgivning

T ex i familjerättsliga frågor såsom vårdnads- och umgängestvister m.m.