Psykoterapi eller parsamtal online - en genväg!

Psykoterapi eller parsamtal via nätet i, kan vara ett bra alternativ för Dig som av olika skäl har svårt att ta Dig till en psykoterapimottagning eller som vistas utomlands.

Med samtal online är valet av psykoterapeut inte begränsat till Ditt geografiska område. Du och terapeuten kan befinna er i stort sett var som som helst i världen och ändå sitta mitt emot varandra och se varandra.

Välkommen att kontakta mig för mer information.

Välkommen att kontakta mig!

Psykoterapeut Vanja Forsberg hjälper Dig att blomma och komma till Din rätt!