Kristerapi för enskilda eller par

Kriser drabbar alla någon gång i livet.

Känslomässiga reaktioner i krissituationer är i allmänhet helt normala, men ibland kan kan man behöva professionell hjälp att förstå och bearbeta det som hänt. Samtal med en psykoterapeut kan här vara till god hjälp. Att ta sig vidare ur en kris blir ofta en väg till personlig utveckling.

Kristerapi är vanligen kortvarig med upp till tio behandlingstillfällen eller färre.  

Välkommen att kontakta mig för kristerapi i Stockholm!

För Dig som inte bor i Stockholm erbjuder jag även samtal online!

Jag eftersträvar att erbjuda snabb tid.

Lugna ned med psykoterapi