Kristerapi Stockholm

Kriser drabbar alla någon gång i livet.

En  kris är en förlust eller en sorg, där något förändras i livet. Det kan vara något oförutsett som händer, till exempel en olycka, att någon dör, skilsmässa, separation eller att man blir sjuk. Det kan också handla om hot och våld eller grova kränkningar.

Oavsett hur allvarlig krisen är, kan man reagera på olika sätt beroende på vem man är och vad man har varit med om tidigare. Vilket stöd man har omkring sig har också betydelse.

Känslomässiga reaktioner i krissituationer är i allmänhet helt normala, men ibland kan kan man behöva professionell hjälp att förstå och bearbeta det som hänt. Samtal med en psykoterapeut kan här vara till god hjälp. Att ta sig vidare ur en kris blir ofta en väg till personlig utveckling.

Kristerapi är vanligen kortvarig med upp till tio behandlingstillfällen.  

Välkommen att kontakta mig för kristerapi i Stockholm!

För Dig som inte bor i Stockholm erbjuder jag även terapi online via Skype!

Jag eftersträvar att erbjuda snabb tid.

Lugna ned med psykoterapi