– Vad händer under första besöket hos en psykoterapeut?

Under första besöket får Du möjlighet att berätta vad som fört Dig till psykoterapi, vad du vill komma tillrätta och vem Du är. Du får också tillfälle att känna efter om Du tror att samarbetet med terapeuten känns bra och kommer att fungera. I regel behövs ett eller ett par orienterande samtal innan psykoterapin påbörjas.

Posted in Blog.