– Ska jag tala om min barndom i terapi?

Det finns en vanlig missuppfattning om att psykodynamisk psykoterapi mest handlar om att tala om sin barndom eller uppväxt.

Barndomen har naturligtvis en stor betydelse för känslor och relationer senare i livet och för hur vi upplever oss själva och andra. Men i psykoterapi strävar vi efter att förstå hela livet, inte bara en period. Samtalen kommer ofta att huvudsakligen handla om livet nu idag. Men en viktig del i en psykoterapi är också att förstå hur barndomen inverkar i det som sker just nu, hur gamla mönster gestaltar sig i aktuella situationer.

Posted in Blog.