– Hur vet jag att en viss terapi passar mig?

Att välja psykoterapi är svårt, och valet blir nödvändigtvis inte lättare med mer kunskap om psykoterapi. Det finns många olika sorters psykoterapi, och även betydelsefulla skillnader från person till person mellan psykoterapeuter. I de första samtalen med en terapeuten är det viktigt att Du känner efter om Du tror att samarbetet kommer att fungera och om det kan bli en hjälpsam relation. Terapeuten gör också en bedömning om hon eller han kan erbjuda Dig rätt psykoterapeutisk inriktning.

Det är viktigt att välja en psykoterapeut med korrekt utbildning – det finns dessvärre många som försöker arbeta med samtal utan utbildning.

Posted in Blog.