– Hur länge ska jag gå i psykoterapi?

För vissa är det bra att gå en kortare tid i psykoterapi, för andra är en flerårig psykoterapi bra eller kanske till och med nödvändig. Ibland går det att bestämma en tidsram redan från början, men ofta bestäms tidsomfång efterhand. Grundregeln är att terapin varar “så länge det behövs”, och att avslutning bestäms i rimlig tid i förväg. Det är inte ett tecken på större eller djupare svårigheter att gå i längre psykoterapier.

Posted in Blog.