Vad ska jag prata om när jag börjar i terapi?

Du är fri att tala om vad du vill som rör ditt bekymmer. Psykoterapeuten bestämmer inte vad som är viktigt att tala om. Det finns inga “måsten” eller tvång, utan det är öppet för alla teman som känns betydelsefulla. Samtidigt vet psykoterapeuter att det är olika lätt att tala om olika ämnen – vissa teman är svåra eller pinsamma och kräver stor trygghet i relationen, och kan därför ta tid.

Posted in Blog.