Syfte

Hej! Jag arbetar med psykoterapi i Stockholm på mottagning Dininsida, Stortorget 3.
Här i min blogg kommer jag att skriva om nyheter m m inom det psykoterapeutiska området.

Min webbsida heter

stockholmterapi.se

 

– Vad händer under första besöket hos en psykoterapeut?

Under första besöket får Du möjlighet att berätta vad som fört Dig till psykoterapi, vad du vill komma tillrätta och vem Du är. Du får också tillfälle att känna efter om Du tror att samarbetet med terapeuten känns bra och kommer att fungera. I regel behövs ett eller ett par orienterande samtal innan psykoterapin påbörjas.

– Ska jag tala om min barndom i terapi?

Det finns en vanlig missuppfattning om att psykodynamisk psykoterapi mest handlar om att tala om sin barndom eller uppväxt.

Barndomen har naturligtvis en stor betydelse för känslor och relationer senare i livet och för hur vi upplever oss själva och andra. Men i psykoterapi strävar vi efter att förstå hela livet, inte bara en period. Samtalen kommer ofta att huvudsakligen handla om livet nu idag. Men en viktig del i en psykoterapi är också att förstå hur barndomen inverkar i det som sker just nu, hur gamla mönster gestaltar sig i aktuella situationer.

– Hur vet jag att en viss terapi passar mig?

Att välja psykoterapi är svårt, och valet blir nödvändigtvis inte lättare med mer kunskap om psykoterapi. Det finns många olika sorters psykoterapi, och även betydelsefulla skillnader från person till person mellan psykoterapeuter. I de första samtalen med en terapeuten är det viktigt att Du känner efter om Du tror att samarbetet kommer att fungera och om det kan bli en hjälpsam relation. Terapeuten gör också en bedömning om hon eller han kan erbjuda Dig rätt psykoterapeutisk inriktning.

Det är viktigt att välja en psykoterapeut med korrekt utbildning – det finns dessvärre många som försöker arbeta med samtal utan utbildning.

– Hur länge ska jag gå i psykoterapi?

För vissa är det bra att gå en kortare tid i psykoterapi, för andra är en flerårig psykoterapi bra eller kanske till och med nödvändig. Ibland går det att bestämma en tidsram redan från början, men ofta bestäms tidsomfång efterhand. Grundregeln är att terapin varar “så länge det behövs”, och att avslutning bestäms i rimlig tid i förväg. Det är inte ett tecken på större eller djupare svårigheter att gå i längre psykoterapier.

Vad ska jag prata om när jag börjar i terapi?

Du är fri att tala om vad du vill som rör ditt bekymmer. Psykoterapeuten bestämmer inte vad som är viktigt att tala om. Det finns inga “måsten” eller tvång, utan det är öppet för alla teman som känns betydelsefulla. Samtidigt vet psykoterapeuter att det är olika lätt att tala om olika ämnen – vissa teman är svåra eller pinsamma och kräver stor trygghet i relationen, och kan därför ta tid.

Viktigt citat

Stäng aldrig ute något som helst oroande, något svårmod från Ditt liv, ty Du vet aldrig hur dessa tillstånd arbetar med Dig.

Rainer Maria Rilke
1875-1926
Tyskspråkig lyriker